יהיו מקרים שבהם חיל האוויר פשוט לא יגיע – סקירת ספרו של אורי בר־יוסף | מאת גל פרל פינקל

רשומה רגילה

מלחמת יום הכיפורים היא בגדר חריגה בתודעה הציבורית. הדבר נובע, ככל הנראה, מכך שהיתה זו הפעם האחרונה שמערכה צבאית השפיעה על כל רחוב ובית בישראל. מאות אלפי חיילים, בסדיר ובמילואים, גויסו אליה, ואלפי הנופלים ורבבות הפצועים הגיעו מכל חלקי המדינה. כשזה מגיע למחקר ולספרות המלחמה ממש לא נגמרה. כל שנה מתפרסמים כמה ספרים וסיפורים חדשים אודותיה, חלקם תורמים למחקר ההיסטורי וחלקם תורמים בעיקר לחיזוק המיתוס של המלחמה.

ועדיין, קבע פרופסור (אמריטוס) אורי בר־יוסף, ישנו "חור שחור" בכל האמור בהיסטוריוגרפיה של חיל האוויר במלחמה. בשנים 1967־1973 הושקע בתהליכי בניין הכוח של חיל האוויר כמחצית מתקציב הביטחון. השקעה זו באה לידי ביטוי ברכש מטוסי תקיפה מתקדמים מתוצרת אמריקנית, שביכולתם לסייע ביעילות לכוחות היבשה. למרות השקעה זו, הרי שבקרבות הגדולים במלחמה, ובכלל זה קרבות הבלימה וקרבות הצליחה, לא תרם החיל תרומה משמעותית. אמנם ענף תולדות חיל האוויר הוציא לאור מספר כרכים על פעילות החיל במלחמה, אך הם נותרו מסווגים. במטרה למלא את "החור השחור" ערך בר־יוסף מחקר מקיף על פעילות החיל במלחמה שעובד לכדי ספר, "מלחמה משלו" (הוצאת כנרת זמורה־דביר, 2021).

פרקי הספר מספרים את סיפור המלחמה מנקודת המבט של חיל האוויר בספקטרום ההיסטורי הרחב יחסית שלה – החל מסיום מלחמת ששת הימים, עבור בתהליכי בניין הכוח והשפעת מלחמת ההתשה על החיל, והמשך בתיאור יומיומי של פעילות החיל במלחמת יום הכיפורים, ובהן התקיפות המורכבות (ובהן מבצעי "תגר" ו"דוגמן 5א" ותקיפת המטכ"ל הסורי בדמשק), דיוני המטה הכללי וקבלת ההחלטות במרכז השליטה של החיל (משל"ט). מן הספר עולים הפערים בהבנת תמונת המלחמה והצרכים של הצבא בחיל ובמטכ"ל, וכיצד פערים אלו הלכו והתרחבו לאורך ימי המלחמה.

במחקרו נעזר המחבר בשורה של מחקרים שפורסמו בעבר, דו"חות וחומרים ממחלקת היסטוריה וכן בחוקרי המלחמה וחיל האוויר ובהם מאיר אמיתי, דני שלום, סם ברונפלד, ד"ר עמירם אזוב, ד"ר שמעון גולן ופסח מלובני. בנוסף קיים המחבר שורה של ראיונות עם קצינים בכירים בחיל האוויר שלחמו במלחמה ובכללם מפקדים בכירים בחיל, האלופים דוד עברי, איתן בן־אליהו, גיורא רום, ואחרים.

לקחים שכוחם יפה גם כיום

מהקריאה בספר ניתן ללמוד מספר תובנות לימינו. המחבר ייחס חלק ניכר מהכשלים לחוסר ניסיונו המבצעי של מפקד החיל, אלוף בני פלד, ולכך שייצר אווירה בקרב מטה החיל שלא אפשרה הבעת דעה אחרת משלו. החיל עשה כברת דרך מאז, והכשל הזה הוא בעיקרו נקודתי ולא בטוח שניתן ללמוד ממנו, זולת האמירה שמפקד החיל חייב ניסיון מבצעי ניכר ולצד זה להוביל את החיל תוך שהוא מייצר חופש מחשבה והבעת עמדה ומשמעת פעולה.

לקח נוסף, כמעט מובן מאליו אף הוא, הוא ההערכה כי המלחמה הבאה תהיה רב־זירתית. במלחמת יום הכיפורים הצורך לפעול בשתי זירות לחימה עצימות (שאחת מהן, חזית הצפון, אף טמנה בחובה סיכון ממשי לעורף האזרחי בישראל) במקביל פישק את החיל ואת יכולותיו והקשה מאוד על יכולתו לרכז מאמצים ולפעול ביעילות. חיל האוויר עשוי בהחלט לפגוש את האתגר הזה גם במערכה הבאה.

היעדר חלופה טובה לחיל האוויר: ניכר כי הצבא הימר את כל הונו על חיל האוויר. הנחת העבודה המרכזית היתה שהחיל ישיג במהירות עליונות אווירית מוחלטת, ואז יופנה לפגיעה קשה בכוחות היבשה של האויב ויפלס את הדרך לכוחות היבשה של צה"ל. בפועל, לא כך קרה. מערכות ההגנ"א (הגנה אווירית) של האויב הטילו מגבלות קשות על חופש הפעולה של החיל, ואנשיו התקשו להתאושש מכשלון מבצע תקיפת סוללות הטק"א (טילי קרקע־אוויר) בסוריה, כמו גם מהתזזיתיות שבה שונו משימות החיל בתחילת המלחמה (תחילה "תגר" ואז "דוגמן 5א"). את הדלתא נאלצו לסגור כוחות היבשה לבדם. בפועל, "השמידו אוגדות צה"ל שבע סוללות טילים, ובכך ביטאו באופן ברור את המהפך ביחסים בין יבשה לאוויר: במקום הבטחת המלחמה המקורית, שחיל האוויר יסלול את הדרך לכוחות הקרקע, השריון הוא זה שפרץ את הדרך לחיל האוויר" (בר־יוסף, 2021, עמ' 310). אז ורק אז, החל החיל לפעול בחזית הדרום באופן משמעותי בכל האמור בסיוע לכוחות היבשה. הלקח כאן אינו שכוחות היבשה צריכים להיערך להשמדת מערכי הגנ"א, אלא שאסור להסתמך על מענה אחד, ויש לפתח חלופות ויכולת לחימה עצמאית ליבשה גם בהיעדר סיוע מלא של חיל האוויר.

חיבור למשימות העיקריות של הצבא: ניכר כי החיל ניהל במלחמה, כפי שעולה משם הספר, מלחמה משלו. הרציונאל של מלחמה זו, שהתמקדה בתקיפת שדות תעופה ומערכי הגנ"א, נבעה מרצון להבטיח את חופש הפעולה של החיל במרחב שיאפשר לו לסייע לכוחות היבשה במשימותיהם. יש היגיון בתפיסה זו, אך החיל התקבע עליה וניתק עצמו מתהליכי התכנון, והמטרות שגיבש המטכ"ל. תקיפת שדות התעופה היתה לא יעילה בעליל והושקעו בה מאמצים רבים לכל אורך המערכה, למרות שהיה ברור שמוטב להשקיעם ביעדים אחרים. בעוד החיל התקבע על תקיפת שדות תעופה ומערכי הגנ"א (סוללות טק"א ומכ"מים), הוא נמנע מלהשקיע מאמצים משמעותיים ביעדים שהיו חשובים למאמץ המלחמתי ובהם קרבות הבלימה ופגיעה בחיל המשלוח העיראקי בטרם יגיע לרמת הגולן.

בקיאות המטכ"ל, והרמטכ"ל בראשו, ביכולות ומגבלות הכוח האווירי, היתה נמוכה (פינקל, 2018, עמ' 70־75). אלוף (מיל.) גיורא איילנד, שלחם במלחמה כקמב"ץ גדודי בצנחנים ולימים היה לראש אמ"צ, טען בספרו שחולשה זו של המטכ"ל בהבנת יכולות ומגבלות החיל שבה וחזרה על עצמה לא פעם (איילנד, 2018, עמ' 198־200). ההנחה המקובלת במטכ"ל ב־1973 היתה שאם מח"א, המומחה בה' הידיעה במטכ"ל לכוח אווירי, מתעקש על יעדים אלו יש בכך הגיון, ולא היה ביכולתם לערער על קביעותיו. בפועל, מח"א טעה. לא בכדי כתב יפתח ספקטור, מפקד טייסת הפנטום 107, בסיכום פעולות הטייסת במלחמה כי ״האויב שלנו העיקרי זה המשל"ט. יש להתייחס בחשדנות מוחלטת לכל תכנון שבא מהמטה. הוא חי בפיגור ואיננו מעכל לקחים" (בר־יוסף, 2021, עמ' 364).

הרמטכ"ל החל לשים לב לקיבעון זה ב־11 באוקטובר. באותו ערב פירט הרמטכ"ל אלעזר לחיל האוויר את משימותיו למחרת: "למנוע ירידה מצרית לאורך מפרץ סואץ, לתקוף מגנן נ"ט מסוים ולהבטיח שמיים נקיים" (בר־יוסף, 2021, עמ' 238). מחר נתקוף במצרים שני שדות תעופה, השיב מח"א פלד. "שני שדות תעופה במצרים? אתה לא שמעת עכשיו? מצרים עושים רק שלושה דברים, רק שלושה דברים, רק שלושה דברים. שומרים על המפרץ, נותנים לחיים [בר־לב] מחווה אישי, איזה מגנן נ"ט שמנדנד לו, בין אריק לברן [אדן], נתקע להם כמו עצם בגרון, ודואגים לו שיהיה לו שמיים נקיים" (בר־יוסף, 2021, עמ' 238), קבע הרמטכ"ל. שבוע מאוחר יותר, ב־18 באוקטובר, חל משבר קשה עוד יותר והרמטכ"ל קבע "שחיל האוויר מנהל מלחמה משלו, במנותק מהמאמץ העיקרי של כוחות היבשה. מאותו יום קיבל החיל פקודות מפורטות, והרמטכ"ל הגביר וחידד את מעורבותו בהפעלתו באמצעות הגדרת משימות ברורה יותר" (בר־יוסף, 2021, עמ' 362). מצב זה עשוי לחזור שכן החיל נוטה לא פעם להתמקד באתגריו ולזנוח את המערכה הקרקעית (האיומים על חופש הפעולה של החיל במערכה הבאה, איומים שהחיל לא נדרש להם שנים ארוכות, עשויים להביא אותו למיקוד זה שוב).

נדרש חיבור הדוק של המטכ"ל והפיקודים לחיל, יכולותיו ומגבלותיו. אחרת, כך נראה, הוא מגדיר לעצמו משימות שעשויות להיות בנתק ממטרות המלחמה של צה"ל.

הקרב המשולב: החיל היה מנותק, בפועל, מכל תפיסת קרב משולב אמיתית. אלוף (מיל.) עמנואל סקל, שפיקד במלחמה על גדוד שריון בחזית הדרום, קבע בצדק כי "דווקא בשיא המצוקה שצה"ל נקלע אליה בשדה הקרב, כאשר נזקק לעליונות המכריעה של חיל האוויר ולעוצמת האש האדירה שלו, לא יכול היה עוד כוח זה לשמש 'ארטילריה מעופפת' לצבא היבשה" (בר־יוסף, 2021, עמ' 349).

מנגד, ראוי לשים לב לעדות טייס קרב לאחר המלחמה שאמר שכוחות היבשה "לא הבינו מה הם מסוגלים לקבל. הם לא מבינים מה הם צריכים לקבל" (בר־יוסף, 2021, עמ' 352). ראשית, ציין, "לחיל האוויר לא היה נשק מתאים בשביל חי"ר, או חת"ם" (בר־יוסף, 2021, עמ' 352). שנית, "המס"חים לא הבינו מה אני מסוגל לראות מהאוויר ובמה אני מסוגל לפגוע" (בר־יוסף, 2021, עמ' 352). בשורה תחתונה, קבע, "הקצינים שכיוונו את המטוסים לא יודעים איך לכוון מטוסים. לי כטייס לא הייתה שפה משותפת עם כוחות היבשה. זה מתחיל בכך שהמפה בידינו לא הייתה אותה מפה וכלה בצורת תיאור המטרות" (בר־יוסף, 2021, עמ' 352).

אבל הנתק של החיל לא הסתכם רק בפערים בקרב המשולב. נוכח האדישות שגילה החיל לכוח המשלוח העיראקי שנע לרמת הגולן, הוטלה המשימה על "סיירת צנחנים בפיקודו של שאול מופז" (בר־יוסף, 2021, עמ' 212). בפשיטה, בלילה שבין 11 ל־12 באוקטובר, "הטיס מסוק יסעור 25 לוחמים למארב על ציר רוטבה־דמשק, צפונית לסייקל. אנשי הכוח פגעו בכמה כלי רכב צבאיים" (בר־יוסף, 2021, עמ' 212) וחסמו את הציר. "ללוחמים נמסר שחיל האוויר הפציץ עם בוקר את הכוח העיראקי שנעצר בציר החסום, אך בפועל הפצצה כזו לא התבצעה" (בר־יוסף, 2021, עמ' 213). עצם שליחת הכוח למשימה, מבלי שתכלול משימת תקיפה אוחרת שתשמיד את השיירה שנעצרה, מלמד על נתק של החיל מצרכי הצבא, ממשימותיו (גם בעומק וגם בתחום הפעולות המיוחדות).

במהלך המלחמה היו הבלחות של קרב משולב יעיל, אך הן היו נדירות. דוגמה בולטת היא קרב ואדי מבעוק ב־14 באוקטובר. "בסביבות 10:30 החל טור שריון ומשאיות של חטיבה 3 המצרית להתקדם. טנקים מחטיבה 401 וכוח צנחנים מגדוד 202 בלמו אותם על הקרקע וחיל האוויר ביצע נגדם 69 גיחות" (בר־יוסף, 2021, עמ' 269). היה זה קרב משולב קלאסי בשני מוקדים שבמהלכו השמיד גדוד השריון 46, בפיקוד סא"ל דוד שובל, את עיקר החטיבה ולצדו בצומת "נווה" "יורה" סגרו מג"ד 202, סא"ל דורון רובין, ומ"פ ג, סרן דורון אלמוג, מעגלי אש ביעילות ופגעו בטנקים ורק"מ רב (שמשי, 2005, עמ' 129־130).

דוגמה אחרת היא "מבצע "קינוח" לכיבוש החרמון בלילה שבין 11 ל־22 באוקטובר. "מבצע "קינוח" כבר זכה לתיאורים לא מעטים, אך רובם התמקדו בכיבוש "העיניים של המדינה" על ידי לוחמי גולני. תשומת לב פחותה קיבל מבצע ההטסה של לוחמי הצנחנים של חטיבת המילואים 317, אף שהיה אחד המבצעים המורכבים ביותר במלחמה ובוצע בהצלחה מלאה" (בר־יוסף, 2021, עמ' 322). במהלך הקרב הפעילו המג"דים אלישע שלם וחזי שלח סיוע אש (ארטילרי ואווירי) יעיל וקרוב ובמקביל הצליח החיל לבודד היטב את זירת הפעולה (שלח, 1988, עמ' 11). "אבל בסופו של דבר הכמות והיעילות של הסיוע האווירי לכוחות הקרקע היו תלויות בגורם אחד בלבד – איום הטילים" (בר־יוסף, 2021, עמ' 352).

המחבר ציין בספרו כי "עליונותו של הטייס הישראלי על עמיתו המצרי או הסורי לא הוטלה בספק לרגע אחד לאורך המלחמה, אבל בניגוד למלחמות קודמות שבהן לעליונות הזו הייתה חשיבות קריטית, ב־1973 היא הייתה בעלת חשיבות משנית. עיקר המאמץ של חיל האוויר היה צריך להיות מכוון לסיוע לכוחות הקרקע. הימים האחרונים של המלחמה הוכיחו היטב את יכולתו לעשות זאת, אבל רק לאחר שהוסר האיום של סוללות הטילים. מאות הגיחות שביצעו מטוסי הקורנס והעיט לאחר כניסת הפסקת האש הראשונה לתוקפה סללו את הדרך להתקדמותן המהירה של אוגדות 162 ו־252, לכניעתם של אלפי חיילים מצרים ולכיתור מלא של הארמיה השלישית. בכך מילא חיל האוויר את התפקיד שיועד לו מלכתחילה, כמי שיהפוך קרבות הבקעה קשים לקלים יותר ואת הניצחון במלחמה למהיר יותר" (בר־יוסף, 2021, 342). רוב המלחמה זה לא קרה וכוחות היבשה נאלצו להסתדר לבדם.

הלקח לימינו אלו כפול. ראשית, יש לוודא שהחיל אכן שותף עוד במהלך האימונים וכתיבת התורה לקרב היבשה, ושהאימונים כוללים שילוביות ושותפות של החיל (בדגש על מתן סיוע אש והכוונת מטוסי קרב), שכן "נלחמים כמו שמתאמנים". שנית, נוכח איום הטק"א האפשרי במערכה הבאה (עין דר, 2020, עמ' 60), על כוחות היבשה לפתח יכולת פעולה עצמאית, כי יהיו מקרים שבהם הסיוע של חיל האוויר, ששופר כלקח מהותי מהמלחמה, פשוט לא יגיע.

קבוצות הלמידה: במלחמה הבאה יהיו הפתעות לא צפויות. למרות שחיל השריון ידע על הימצאות טילי הנ"ט (סאגר) בידי צבאות סוריה ומצרים, הוא הופתע מאיום זה באופן ניכר. כך אירע לחיל האוויר ביחס למערכות הטק"א הסובייטיות, אף שהיה ידוע למפקדיו כי צבאות האויב הצטיידו בהם. הפתרון של טייסות הקרב היה בהקמת קבוצות למידה שליבנו סוגיות מבצעיות ונתנו להן מענה. בטייסת 107, למשל, הוקם בראשית המלחמה באופן ספונטני פורום טייסים ונווטים שכונה "החברה הגבוהה".

בכל לילה התכנס הפורום "לדיונים בלתי פורמליים שבהם אותרו ולובנו בעיות והוצעו פתרונות, הן בתחום המבצעי והן בתחום המנהלי. להערכתו של מפקד הטייסת, פורום החשיבה הזה היה "כלי הלחימה החשוב ביותר". הטנקיסטים בסיני, שהופתעו מטילי הנ"ט בפרוץ המלחמה, למדו במהירות שהעלאת אבק בזחלי הטנק היא אמצעי יעיל להעלים את המטרה ממשקפתו של מפעיל הטיל. הם העבירו את הפתרון מחבר לחבר, וכך בתוך ימים התמסדו בצורה מהירה תרגולות שסייעו לפתרון הבעיה. תהליכי הלימוד של טייסי חיל האוויר היו דומים" (בר־יוסף, 2021, עמ' 365). דוגמה לתהליך חיובי כזה ניתן לראות במסמך לקחים שהפיק במהירות מג"ד 101, סא"ל אבי בלוט, מלחימת גדודו בראשית מבצע "עופרת יצוקה". מסמך זה הופץ למפקדי כוחות אחרים שפעלו ברצועה והיה עבורם שימושי (אריאלי, 2009, עמ' 14).

ישנה חשיבות גדולה לעיבוד ולימוד של לקחים מבצעיים במהלך הלחימה. מנגד, כפי שציין בר־יוסף, הם אינם יכולים להוות תחליף לתהליך ניתוח ועיבוד לקחים מוסדי סדור.

בר־יוסף הוציא מתחת ידו ספר קולח, מרתק לקריאה עם שורה של מסקנות מטרידות בנוגע לתפקוד חיל האוויר שבקשה שבמלחמות ישראל. כאמור, אין במחקר בכדי לגרוע מגבורתם הרבה של לוחמי ומפקדי החיל בקרבות הקשים, או מקביעתו של מפקד החיל, אלוף בני פלד, כי למרות היקף הנפגעים הרבים שספג החיל במלחמה הוא התמיד בביצוע משימותיו המורכבות והקשות, משום ש"את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק, מוכרחים להמשיך לנגן" (זאבי, 1974, עמ' 42).

אך השאלה העיקרית שהוא מעלה היא מדוע ניתק החיל מן המסילה של מטרות המלחמה של כלל צה"ל, ופעל במהלך רובה כשהוא עסוק בתקיפת יעדים שבינם לבין המערכה הכוללת יש קשר רופף היא שאלה מטרידה. על כן עלינו ללמוד היטב את מחקרו של בר־יוסף, להביט באמת הזו נכוחה, ולפעול כדי למנוע ממצב זה להישנות.

התיאורטיקן והפרשן הצבאי הבריטי באזיל לידל־הארט טען כי ערכה של ההיסטוריה כתמרור הדרכה הוא מוגבל, כי אף שיש בה כדי לסמן כיוון נכון, הרי שתנאי המציאות העדכנית משתנים. "לעומת זאת, ערכה של ההיסטוריה כתמרור אזהרה הוא ברור הרבה יותר. ההיסטוריה יכולה להראות לנו ממה להימנע, גם אם אינה מלמדת אותנו מה לעשות" (לידל־הארט, 2019, עמ' 17).

המלחמה הבאה שבה יילחם צה"ל, ובכלל זה חיל האוויר, תהיה בסבירות גבוהה מערכה רב־זירתית, ובניגוד למערכה ב־1973 היא תכלול איום משמעותי על העורף הישראלי. סביר גם שחיל האוויר יידרש להיאבק במהלכה על העליונות האווירית (עין דר, 2020, עמ' 60). גם במערכה זו התפקידים שיוטלו על החיל, שהוא הגמיש, הוורסטילי ובעל המענה המהיר ביותר שברשות צה"ל, יהיו קריטיים ליכולתה של ישראל לנצח בה. בכדי שנוכל לעשות כן על צה"ל, כמאמר הרמטכ"ל אביב כוכבי, "להשתנות כדי להקדים את האויב" (כוכבי, 2020), ולנהל מערכה שבה התזמורת שהיא צה"ל מנגנת מנגינה אחודה, קוהרנטית, ומבלי שאחד הכלים, ובוודאי לא כלי מרכזי כל כך, מנגן מנגינה משלו.

גל פרל פינקל, חוקר במרכז דדו.

הערות למאמר זה מתפרסמות באתר מרכז דדו.

"צבא שמפקדיו בורים בהיבט הידע הצבאי, ולכן חסרי בסיס תיאורטי, יתפקד פחות טוב" | מאת גל פרל

רשומה רגילה

בספרו עסק אלוף (מיל.) יעקב עמידרור בשורה של נושאים ובהם חשיבות המקצוע הצבאי, האופן שבו יש להפעיל את הכוח האווירי, והגדרת הניצחון במלחמה. חלק מתובנותיו רק הפכו עם השנים נכונות יותר, ועל חלקן עוד מתווכחים. אבל זה רק מלמד שהספר נשאר רלוונטי.

מלחמה, אמר ז'ורז' קלמנסו, ראש ממשלת צרפת בראשית המאה העשרים, היא עניין חשוב מכדי להשאירה לגנרלים בלבד. אך בספר שכתב עם פרישתו מצה"ל, "הרהורים על צבא ובטחון" (הוצאת המכללה לביטחון לאומי, 2002), טען אלוף (מיל.) יעקב עמידרור שוודאי "שהיא חשובה מכדי שמי שאינו גנרל ינהל אותה, שכן הצבא הוא מקצוע הדורש לימוד, השתכללות וניסיון" (עמוד 51).

עמידרור עשה את עיקר שירותו הצבאי באמ"ן. ב-1966, כתב, התגייס "לצנחנים, לגדוד 202" (עמוד 7). הוא לחם במלחמת ששת הימים, השלים קורס קציני חי"ר ולמודיעין עבר רק בסוף 1969. בין היתר שימש כקמ"ן באוגדה 162 במלחמת יום הכיפורים, כקמ"ן פצ"ן וכרח"ט מחקר. את שירותו הצבאי סיים כמפקד המכללות הצבאיות.

הספר שיצא לאור לפני כעשרים שנים הוא אסופה של מאמריו, מכתביו והרצאותיו. בפרקיו השונים ניתח שורה של נושאים ובהם חשיבות המקצוע הצבאי, האופן שבו יש להפעיל את הכוח האווירי, הגדרת הניצחון במלחמה וההקפדה על מוסר לחימה.

מחפשים אשמים ולא לקח ושיפור

המחבר הקדיש חלק ניכר מהספר למקצוע הצבאי, הגדרתו והאתגרים הגלומים בהפיכת אנשי הצבא (בדגש על מפקדים) למקצועיים בתחומם. זהו מקצוע, כתב, שמחייב את המפקדים להיות "בעלי יכולת ורצון ללמידה מתמדת, אומץ לב קרבי ומנהיגותי, יכולת הנעת אנשים, כושר עמידה בלחצים לאורך זמן רב ויכולת לקבל החלטות במצבים של אי-וודאות ובלבול" (עמוד 24).

בצה"ל, קבע, נוטים מפקדים ללמוד פחות ולהסתמך בעיקר על הניסיון שצברו במהלך שירותם. חסרונה של ההכשרה הצבאית ניכר ככל שמפקדים מתקדמים במסלולם הצבאי, וככל שהם נדרשים לקבל החלטות מורכבות שמחייבות "כוח הפשטה והבנה רחבה, בעוד ניסיונם בשטח תורם לכך מעט מאוד, אם בכלל" (עמוד 39).

"צבא שמפקדיו בורים בהיבט הידע הצבאי, ולכן חסרי בסיס תיאורטי, יתפקד פחות טוב כאשר מפקדים אלה יתקלו במצבים חדשים ויהיו זקוקים לידע זה כדי לחשוב על פתרונות ראויים, והרי זאת מהותה של המלחמה" (עמוד 39), קבע בצדק.

ראוי להזכיר כאן את המימרה הרווחת בחיל הנחתים האמריקני, ולפיה אימון הוא התכוננות לאיומים הידועים ואילו החינוך (והכוונה היא לקורסי הכשרת מפקדים, לימודים אקדמאים ולימוד היסטוריה צבאית ותאוריות בתחומי הביטחון והאסטרטגיה) הוא התכוננות לבלתי ידוע.

הצבא, כתב, נוטה לאמץ את "מבחן התוצאה" במקום לימוד הכללים ויישומם תוך ביקורת. הדבר נובע מכך "שחוסר הסובלנות והסבלנות לטעויות הפך דומיננטי בצבא, בין השאר בהשראת התקשורת, ובגלל משקל יתר לחקירות מצ"ח ולתהליכי העמדה לדין, המחפשים את האשם ואת ראשו, ולא את הלקח ואת השיפור" (עמוד 42).

התוצאה, הסביר, היא "שמפקדים אינם יוזמים, אינם לוקחים סיכון, שהוא הכרח מבחינה מקצועית (והרי סיכון מקצועי מחושב עומד בבסיס כל "יוזמה" ו"תחבולה")" (עמוד 42). התרבות בצה"ל, הזהיר, "הופכת מתרבות, שבה מחפש המפקד סוסים דוהרים כדי לעצור אותם, על-פי דימויו של רב-אלוף משה דיין ז"ל, לתרבות שבבסיסה ההבנה ש"העיקר לא להיכשל", שפירושה לעשות את המינימום ההכרחי" (עמוד 42). קביעות אלו נותרו ברובן נכונות גם כעבור שני עשורים.

לכן, על הצבא לקיים מערכת הכשרה ולימוד שתביא את המפקדים "לאותו מבחן מלחמה, כשיש להם מטען אישי הנובע מניסיונם, ניסיון במה שהוא הכי דומה למלחמה – תרגילים קשים מסובכים ורצוי דו-צדדיים, ומחשבה קודמת מרובה על מצבים דומים, מחשבה שהתחדדה במשחקי מלחמה עם תרחישים ריאליים ודינמיים" (עמוד 43). 

מי שיתייחס לכוח האווירי "כארטילריה מעופפת" יבזבז אותו "כקבלן שיפוצים"

אחד הפרקים המעניינים בספר עסק באתגריו ותפקידיו של הכוח האווירי במלחמות המודרניות. באופן אמיץ וראוי להערכה עמידרור הביא בו דיון שניהל בשעתו עם תא"ל (לימים אלוף) עמוס ידלין, ראש מטה חיל האוויר דאז ולימים מחליפו בפיקוד על המכללות הצבאיות, במסגרתו הגיבו השניים זה לזה במאמרים. זהו ויכוח מקצועי מרתק (הגם שניכר שהשניים לא הצליחו תמיד לשמור בו על נימה עניינית) שלא תמיד מצוי במקומותינו. 

עמידרור טען "שבלי חיבור טוב יותר בין יכולות חיל האוויר ליכולות היבשה נתקשה לנצח במלחמה. זאת אמנם מסקנה ברורה בכל העולם, אך היא עדיין לא הופנמה מספיק בצה"ל" (עמוד 121). חיל האוויר, כתב, "אינו מהווה "בונוס" במלחמה, אלא הוא מרכיב עיקרי וקובע, שאם יפעל נכון בשילוב עם חילות היבשה ולשם השגת אותה המטרה, יוכל להיות שותף קריטי בהכרעה" (עמוד 123).

מלחמת לבנון השנייה המחישה את צדקת דבריו. שם בלט הפער בין ההתקדמות הרבה שעשה חיל האוויר ביכולות תקיפה מדויקת, לבין היכולת שלו לתמוך ולסייע לקרב היבשתי, כמו גם לפגוע ברקטות קצרות הטווח.

ידלין, בעצמו טייס קרב שהשתתף בתקיפת הכור הגרעיני בעיראק, השיב לעמידרור במאמר עוקב. לטענתו, "מי שיתייחס לכוח האווירי "כארטילריה מעופפת", כמייצרי עשן ורעש, יבזבז אותו "כקבלן שיפוצים" של מפקד חטיבה חסר ארטילריה" (עמוד 129). לדבריו, "כוח אווירי צריך להפעיל "ארכיטקט" ו"מנהל פרוייקטים". מי שידע להשתמש בכוח אוויר "כקבלן ראשי" של הרמטכ"ל וראש הממשלה, הוא שיפעל עלפי דוקטרינות עדכניות, הוא שיוכיח פעם נוספת (כמו ב – 1967 כמו ב – 1982 כמו ב – 1990 וכמו ב – 1999), שכוח אווירי הוא המפתח לכל ניצחון בעתיד" (עמוד 129).

השילוביות (Jointness) הבין זרועית חיונית, קבע. אך כמאמר גנרל דיוויד דפטולה מחיל האוויר האמריקני, שילוביות היא השימוש בכוחות הנכונים במקום הנכון בזמן הנכון, ולא השימוש בכל כוח, בכל מקום, בכל זמן.

בתגובה המליץ עמידרור לידלין להשתחרר מן הדוגמה של המלחמה שניהלה נאט"ו בקוסובו ב-1999, שנוהלה כמעט באופן מוחלט מן האוויר. צה"ל, קבע, מתמודד עם אתגר אחר לגמרי, "ואין כמעט שום דבר, מעבר לנושאים טכניים, שנכון להעתיק מקוסובו. לנסות וללמוד ממלחמה לא רלוונטית גרוע כמעט כמו לא ללמוד כלל" (עמוד 135).

לטענת עמידרור, "חיל האוויר ינוצל נכון יותר בהיבט תרומתו לניצחון או להשגת המטרה אם לא יאפשרו לו לפעול בכל המרחב הקשור למערכה היבשתית כגוף עצמאי, אלא יכוונו אותו בהתאם לצורכי הקרב היבשתי. כדי לעשות זאת נכון, חייבים לשנות את ההכשרה של קציני היבשה ומפקדי האוויר. ללא ידע רב של אנשי האוויר על מהותו של הקרב היבשתי ושל מפקדי היבשה על היכולות, החולשות ועל צורכי חיל האוויר לא ייכון הקרב המשולב, הרב זרועי, בו תורם חיל האוויר את חלקו למימוש התוכנית המבצעית ולהשגת יעדי המלחמה" (עמוד 135).

ואכן, כחלק מלקחי מלחמת לבנון השנייה (בצה"ל לא פעם פועלים לפי הכלל שניסח צ'רצ'יל ובוחרים באופציה הנכונה אחריה שמיצו את כל הלא נכונות) עוברים המפקדים הקרביים מכלל הזרועות את אותה תוכנית הכשרה בפו"ם. בנוסף, בהנחיית הרמטכ"ל גבי אשכנזי, השתתפו טייסים כמשקיפים בתרגילים של כוחות היבשה במטרה לשפר את הבנתם בקרב היבשתי ולהדק את החיבור בין הזרועות.

במאמר הבא שפרסם ידלין הוא כפר בטענה שהובלעה במאמרו של עמידרור לפיה דמם של אנשי חיל האוויר "סמוק יותר", ויש להפעילם בזהירות רבה יותר מאשר את כוחות היבשה והים. לטענתו, הכוח האווירי "יקר ונדיר ולכן צריך ונכון להשתמש בו במקומות המכריעים של המלחמה. במקומות אלו, בהם נדרש להלום במרכזי הכובד של האויב, נשלם מחיר ככל שיידרש (כמו שספגנו במטס ההכרעה של ששת הימים), אך נשיג הישג בעל משמעות!" (עמוד 139).

ידלין גם טען במאמר שחיל האוויר השתתף בצורה נחרצת בלחימת היבשה במלחמה ב-1973. "35 גיחות סיוע ביצעתי אישית במלחמת יום כיפור לטובת כוחות הקרקע בתעלת סואץ. 17 מטוסים מהטייסת שלי בלבד נפגעו ונפלו ביום הכיפורים, בגיחות לטובת כוחות הקרקע" (עמוד 139), כתב. מנגד, צריך לומר ביושר שעיקר המיקוד של החיל במלחמה ההיא, בוודאי בכל האמור במערך מטוסי הקרב, לא היה הקרב היבשתי. להפך.

בנוסף, הזכיר ידלין שגם הרמטכ"ל בעת כתיבת המאמר, שאול מופז, "חולץ ב – 1973 במבצע נועז על-ידי מסוקי חיל האוויר ממבצע אותו ביצעו בלב מערך סורי" (עמוד 139). מופז, אז מפקד סיירת צנחנים, פיקד על שתי פשיטות (אחת מוצלחת ואחת לא) בעומק סוריה במטרה לארוב לכוחות משלוח עיראקיים. גם זו דוגמה שמוכיחה בדיוק את הנתק שעליו דיבר עמידרור, משום שלימים התברר שחיל האוויר לא תקף את השיירה העיראקית לאחר הפשיטה המוצלחת של מופז.

בסיכום מאמרו השני, כתב ידלין שאין להסתמך רק על כוח אווירי. ישנו, כתב, עדיין צורך "להגן על הגבולות ולשמור על קו המגע. כל מי שמנתח את הצורך למצוא אסטרטגיה חלופית לכיבוש שטח על-ידי כוח קרקעי, מבין מיד את החשיבות של כוח אווירי. אותו הכוח, שנטען נגדו שאיננו יכול "לתקוע את הדגל על מוצב האויב שנכבש", נשאר הכוח המשמעותי היחיד, כאשר תקיעת הדגל איננה רלוונטית יותר" (עמוד 141). במילים אחרות, טען, לכוח היבשתי אין באמת סיבה לעבור את הגבול ולהעביר את המלחמה לשטח האויב.

השאלה האם "תקיעת הדגל" נותרה רלוונטית המשיכה ללוות את צה"ל. המערכות והמבצעים שניהל צה"ל מאז פרסום הספר (ובכלל זה תקיפת הכור בסוריה ב-2007 והמערכה בין המלחמות) הוכיחו את חשיבותו הרבה הכוח האווירי. אך הישענות על האש לבדה תביא למערכות ממושכות חסרות הכרעה. שכן, האויב למד להסתגל אליה. לכן נדרש לצדו מאמץ האש כוח יבשתי יעיל, רלוונטי וכשיר שיתמרן לשטח האויב, יפגע בפעיליו ובמערכיו ויביא בעצם נוכחותו לקיצור משך המערכה. יתרה מכך, על הכרעת כוחו הצבאי של האויב ללא תמרון יבשתי אין מה לדבר.

תוצאה ברורה, ללא תירוצים

הספר יצא בראשית האנתיפאדה השנייה. כמה מקביעותיו שם הופכות מהדהדות לאור מלחמת לבנון השנייה. להבנת עמידרור, השגת הניצחון במלחמה הכרחית לא רק בשל המובן מאליו, אלא משום שבלעדיו לא יהיה גם תהליך מדיני. באשר לשאלה מהו ניצחון, ביקש המחבר להתחיל ברצפת הייצור, בכוח הלוחם, ונתלה בקביעת הרמטכ"ל מופז, שקבע באופן ברור כי "בכל מפגש של אש וכוח בין צה"ל לבין הפלסטינים, צריך שייראה לעיני כל, כי המפגש הוכרע, באופן שאינו מותיר ספקות אצל אף אחד, יהודי, ערבי או אירופי" (עמוד 148).

עם זאת, כתב, "לפעמים, עדיף אולי לא להיכנס לפעולות כוחניות, אם זה לא הזמן המתאים או אם זה לא נוח מסיבה אחרת, אך ברגע שנכנסנו לפעולה, התוצאה צריכה להיות ברורה לחלוטין, ללא תירוצים, ללא הסברים" (עמוד 148). הבנה זו היתה חסרה מאוד בצה"ל במלחמת לבנון השנייה.

בלחימה, כתב עמידרור, "כל לחימה, אם בוודאי בעימות המזוין המתמשך, בו אנו מצויים, חשוב לזכור את חמשת המרכיבים הבאים: הכנה, דוגמא אישית, ניצול היתרון היחסי, תחבולה ולבסוף – נחישות: החובה "ללכת עד הסוף", לא מרפים באמצע" (עמוד 150). גם קביעה זו נותרה בתוקף.

רק אם יהיה צבר גדול של ניצחונות כאלו, בכל מפגש של כוחות צה"ל עם האויב, "יש, אולי, סיכוי שנגיע גם למשא ומתן המדיני. ללא הצבר שכזה, לא נגיע אליו" (עמוד 148).

הספר שכתב הוא מסמך מקיף ומאיר עיניים על מחשבה צבאית, ועל האופן שבו נכון לבנות ולהפעיל כוח צבאי במאה ה-21. חלק מתובנותיו רק הפכו עם השנים נכונות יותר, ועל חלקן (כמו הדיון על הכוח האווירי) עוד מתווכחים. אבל זה רק מלמד שהספר נשאר רלוונטי.